Ochrana prírody
Ochrana prírody a cestovný ruch Tlačiť

 Slovensko a v ňom aj Kysuce sú z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi perspektívnym územím. Najzaujímavejšie a najkrajšie časti tohto územia sú však chránené podľa zákona o ochrane prírody č. 453/2002 Z.z. jeho zmyslom je zachovať pre budúce generácie nedotknuté práve tie lokality a prírodné javy, ktoré sú z prírodného hľadiska najcennejšie. podľa uvedeného zákona sú chránené do piatich stupňov ochrany. Najvyšší - štvrtý a piaty stupeň ochrany majú prírodné rezervácie, tretí stupeň ochrany sa vzťahuje na maloplošné chránené územia patriace do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Celý článok...
 

Región Kysuce

Kysuce  - kraj plný hôr, lesov a  údolí, v ktorých si derú svoju cestu potoky a rieky- najväčšia je Kysuca. Kysuce sa nachádzajú na severe Slovenska, hraničiace s Českou republikou a Poľskom. Dominantou Kysúc je Veľká Rača, známa svojím lyžiarskym strediskom. Región Kysuce však láka aj ďalšími atrakciami, miestami ideálnymi na turistiku a oddych

Aktuálne akcie, podujatia, pozvánky
 

Partneri

logo_rra_kysuce.png