Na Javorníckom chodníku vzniká jedinečná možnosť pre turistov - Galéria v prírode Tlačiť

Sample ImageTuristov, prechádzajúcich po hrebeni pohoria smerom od Veľkého Javorníka na viacerých miestach prekvapia obrovské balvany, na ktorých sú umiestnené umelecké artefakty. Vznikli ako súčasť Náučného chodníka Javorníky, ktorý sa realizoval v rokoch 2006-2008 ako súčasť nadnárodného projektu Parky a ekonomika a ktorý pod gestorstvom Regionálneho environmentálneho centra pre Slovensko so sídlom v Bratislave realizovali kysucké ochranárske organizácie ALCEDO, SZOPK a CHKO Kysuce.

Každý náučný chodník je charakteristický tým, že je na ňom niekoľko zastávok, na ktorých sú návštevníci informovaní o pozoruhodnostiach, nachádzajúcich sa v najbližšom okolí. Najčastejšie sa na to využívajú informačné tabule s obrázkami a textom. Táto forma prezentácie je vhodná na chodníkoch, ktoré majú primárne náučné zameranie. Sú však chodníky, na ktorých prevažuje zážitkové poznávanie. Prebieha priamo v teréne, bezprostredným stykom s prírodnými alebo kultúrnehistorickými hodnotami, ktoré nevyžadujú osobitný komentár. K takýmto patrí aj Javornícky chodník. Svojím priebehom po vrcholovej časti pohoria umožňuje nielen vnímať blahodarné účinky pobytu v prírode, ale pozorovať aj susedné - blízke i vzdialenejšie - krajinné celky a pohoria, i život ľudí na osadách roztrateného osídlenia.
Preto sme sa rozhodli použiť na označenie zastávok Javorníckeho chodníka netradičnú formu umeleckých artefaktov, ktoré sú umiestnené na zaujímavých miestach chodníka, nabádajúcich k zastaveniu a pozornejšiemu vnímaniu tohto miesta, či výhľadov do krajiny. Artefakty sú umiestnené na balvanoch, alebo ako samostatné umelecké objekty. Iniciátorom tohto zámeru a realizátorom podstatnej časti prác spojených s jeho uskutočnením bol predseda spoločnosti ALCEDO Jaroslav Velička. S radosťou sme prijímali pozitívnu reakciu umelcov, ktorých sme oslovili s týmto návrhom. Sú to predovšetkým umelci, pochádzajúci z tohto kraja, ktorí sa tu narodili a hoci viacerí z nich pôsobia inde, radi sa tu vracajú a radi vyjadrili svoj vzťah k rodnému kraju tým, že sa svojím dielom „zapíšu" na tomto chodníku. K tejto iniciatíve rodákov sa pripojili aj ďalší umelci, priateľskými alebo rodinnými zväzkami spojení s Podjavorníckym krajom. Spolu sa takto zatiaľ na chodníku prezentuje 18 umelcov.
Prvým dielom na tejto trase je objekt sochára Milana Greguša nad jeho rodnou osadou Gregušovci v Makove. Na Javorníckom sedle medzi obcami Kolárovice a Makov umiestnili svoje výtvarné objekty Marián Kováčik (objekt Oko pred pohostinstvom U Melocíka) a Stanislav Mikovčák pri hoteli Pančava s uvítacím objektom pred vstupom do regiónu Kysuce. Na Vrchrieke v chotári obce Vysoká nad Kysucou sa stretneme s dielom Tatiany Svatošovej a na Semeteši je dielo jej otca Miroslava Cipára. Pokračovanie trasy nás zavedie do osady Bachronovci a Bielovci v chotári Veľkého Rovného, kde umiestnil svoje artefakty umelec z považskej strany pohoria Marek Ryboň. Na lokalite Pod vrštovňou, kde na hrebeň Javorníkov siaha chotár Turzovky, sa zvečnil svojou maľbou maliar Ondrej Zimka, ktorý zopakoval svoju prajnosť tomuto zámeru aj dielom na lokalite Kamenité. Nad osadou Mračkov, patriacou do obce Dlhá, osadili dielo, ktoré vytvoril sochár Gustáv Švábik. Chotárna hranica medzi obcami Zákopčie a Nesluša je na tieto diela najbohatšia. Vytvorili ich mladí autori, ktorí svoj umelecký prejav orientujú na moderné výtvarné trendy. V sedle pod Jakubovským vrchom je dielo maliarky Miliny Zimkovej, nad osadou Jurdovci vytvoril Stanislav Kiča Kamenný strom. Ten vzbudil u návštevníkov, nenavyknutých na moderné výtvarné prejavy, najbúrlivejšie reakcie. Nad osadou Cabukovci Martin Pala vo svojom artefakte s názvom Trilobit vyjadril kontinuitu histórie od tejto skameneliny po znaky modernej doby. Norbert Kelecsényi l svoje dielo Svetlonos umiestnil nad osadou Vavrovci a Ondrej Zimka Junior (Ondrej IV.) umiestnil na Vrchrieke nad Petránkami objekt tiež s názvom pripomínajúcim tajomné bytosti. Nazval ho Potvor. Smerom do Čadce sa môžeme stretnúť so sochárskym objektom Jozefa Mundiera v osade Husárik. Trasa chodníka pokračuje z Vrchrieky cez sedlo Majtánky do Nesluše, kde pri hrádzi tamojšieho rybníka nájdeme dielo Pavla Mušku. V Kysuckej bráne pri obci Rudinka je pod vrchom Rochovica umiestnený sochársky objekt Jaroslava Gaňu. A v areáli Budatínskeho zámku, kde sa Kysuca vlieva do Váhu, je zlatá guľa, ktorú vytvoril maliar Alex Mlynarčík. Všetci si zasluhujú našu vďaku. Najmä preto, lebo vystavované diela poskytli a zhotovili bezplatne, bez nárokov na honorár. Vďaka nim sa na Javorníckom chodníku rodí nateraz ojedinelý spôsob prezentácie umeleckých diel, galéria v prírode. Sme presvedčení, že prispeje k obohateniu ponuky hodnotných zážitkov pre všetkých návštevníkov a k oživeniu záujmu o pobyt v tomto krásnom kraji. Nevylučujeme, naopak, budeme potešení, ak sa k tejto ich iniciatíve pripoja ďalší umelci. Celková dĺžka chodníka a počet atraktívnych miest na ňom umožňuje počet vystavovaných diel rozširovať.
Všetkým návštevníkom prajeme pri ich sledovaní príjemné umelecké zážitky.
Rudo Gerát

 

Región Kysuce

Kysuce  - kraj plný hôr, lesov a  údolí, v ktorých si derú svoju cestu potoky a rieky- najväčšia je Kysuca. Kysuce sa nachádzajú na severe Slovenska, hraničiace s Českou republikou a Poľskom. Dominantou Kysúc je Veľká Rača, známa svojím lyžiarskym strediskom. Región Kysuce však láka aj ďalšími atrakciami, miestami ideálnymi na turistiku a oddych

Aktuálne akcie, podujatia, pozvánky
 

Partneri

logo_rra_kysuce.png