Detský peší turistický odznak JÁNOŠÍKOVE KRPCE Tlačiť

Sample ImagePodmienky plnenia detského pešieho turistického odznaku TTO-Kysuce

1. Vyhlasovateľom odznaku je Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca
2. Odznak môžu plniť deti do 12 rokov.
3. Odznak má dva stupne, každý sa musí plniť v inom kalendárnom roku.
- I. stupeň (strieborné krpce) - za prejdenie celkom 60 km,
pričom započítaná denná norma nesmie byť viac ako 10 km.
- II. stupeň (zlaté krpce) - splnenie I. stupňa a následné prejdenie 90 km,
pričom započítaná dĺžka denná vychádzka nesmie prekročiť 15 km.

 

4. Odznak je možné plniť pod vedením dospelej osoby; na rodinných vychádzkach, školských, turistických akciách, v telovýchovných krúžkoch, školských kluboch, didaktických hrách, v rámci 3-tej hodiny telesnej výchovy.

5. Do záznamník je treba napísať dátum, trasu a ak je to na trase možné, vychádzku potvrdiť pečiatkou, alebo dať podpísať vedúcemu vychádzky.

6. Záznamníky na plnenie odznaku „Jánošíkove krpce" si môžete zakúpiť - - na adrese: KST Čadca, sekretariát, František Žabka, ul.Murgašova 612/8,02401 K.N.Mesto-tel .0904851972 - alebo v Informačnom centre mesta Čadce, Dom kultúry - Matičné námestie, 022 01 Čadca;

7. Po splnení podmienok je možné odznaky osobne vyzdvihnúť na adresách uvedených v podmienkach plnenia odznaku - bod 6. 8. Odznak je možné plniť od 1. 1. 2007. 9. Prípadné nezrovnalosti je kompetentná riešiť Komisia mládeže RR KST Čadca.

10. Cena záznamníka je 70centov pre členov KST a 1€ pre nečlenov pri osobnom odbere. Poštou budú záznamníky zasielané len na dobierku s balným vo výške 1 €.

11. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je 80 centov.

 

 

Región Kysuce

Kysuce  - kraj plný hôr, lesov a  údolí, v ktorých si derú svoju cestu potoky a rieky- najväčšia je Kysuca. Kysuce sa nachádzajú na severe Slovenska, hraničiace s Českou republikou a Poľskom. Dominantou Kysúc je Veľká Rača, známa svojím lyžiarskym strediskom. Región Kysuce však láka aj ďalšími atrakciami, miestami ideálnymi na turistiku a oddych

Aktuálne akcie, podujatia, pozvánky
 

Partneri

logo_rra_kysuce.png