Tematický turistický odznak KYSUCE Tlačiť

Sample ImagePodmienky plnenia "Tematického turistického odznaku KYSUCE"

1. Vyhlasovateľom odznaku je RR KST Čadca
1/a/ Podmienky na získanie odznaku môže plniť každý občan, bez ohľadu na štátnu príslušnosť, vek a členstvo v turistickej organizácii, po zakúpení Záznamníka
b/ deti a mládež do veku 15 rokov len s rodičmi, alebo v doprovode vedúceho TOM či inej zodpovednej osoby.
2. Podmienkou plnenia je zakúpiť si záznamník TTO KYSUCE (bod 5a)
Cena záznamníka je1,50 €, pre členov KST z regiónu Kysúc 1 €.
3. Osobne navštíviť v ľubovoľnom poradí a podľa vlastného výberu minimálny stanovený počet návštevných miest v jednotlivých krajinných celkoch (hlavných aj vedľajších).

4. Predpísaným spôsobom si v záznamníku potvrdiť účasť navštíveného miesta. Pečiatka v záznamníku musí byť priamo otlačená - nie nalepená. Poz.: vzhľadom na možnosti potvrdzovania pečiatkou sú určené aj miesta ležiace v ČR - hotel Tetřev, Kamenná chata, chata Skalka, chata Gírová, Hrčava, Masarykova chata, v PR - chata na Veľkej Rači.

5. Doba plnenia podmienok je zatiaľ časovo neobmedzená.

6. Kovový odznak TTO KYSUCE vám bude vydaný na požiadanie po splnení podmienok v tomto Záznamníku. Administratívny poplatok za vydanie odznaku je stanovený na 1,5€. 6a. Odznak vám bude vydaný na niektorej z pravidelne poriadaných turistických akcií - (termíny v roku 2013)
21.4.2013-Otvorenie Kysuckých 100 jarných km RR KST Čadca
1.5.2013-  Odomykanie Kysuckej brány ŠKT Kys. Nové Mesto
8.9.2013-Kysuckou vrchovinou ŠKT Kys. Nové Mesto

Pri osobnej návšteve si záznamník môžete zakúpiť na adrese:
Informačné centrum mesta Čadca, Dom kultúry - matičné námestie, 022 01 Čadca
Záznamníky a odznaky osobne resp. poštou získate aj na adrese: František Žabka,ul.Murgašova 612/8 ,02401 Kys.N.Mesto 6b.
Poštou vám Záznamník, alebo Odznak po splnení podmienok zašleme len na dobierku
Svoje žiadosti adresujte na: František Žabka,ul.Murgašova 612/8 ,02401 Kys.N.Mesto
Výber návštevných miest v Záznamníku je zameraný výhradne na aktívnu turistiku tak, aby záujemca o plnenie podmienok musel prejsť celé územie Kysúc.
Obsah poznávacej časti je individuálny a preto v záznamníku pre vašu lepšiu orientáciu uvádzame prehľad maloplošných chránených území, zoznam múzeí, galérii a pamätných izieb, pomníkov a pamätníkov, jednotlivých sídiel, orografických celkov a vodnej siete, ktorý vám pomôže počas turistických výletov pri výbere poznávacej časti.

 

 

Región Kysuce

Kysuce  - kraj plný hôr, lesov a  údolí, v ktorých si derú svoju cestu potoky a rieky- najväčšia je Kysuca. Kysuce sa nachádzajú na severe Slovenska, hraničiace s Českou republikou a Poľskom. Dominantou Kysúc je Veľká Rača, známa svojím lyžiarskym strediskom. Región Kysuce však láka aj ďalšími atrakciami, miestami ideálnymi na turistiku a oddych

Aktuálne akcie, podujatia, pozvánky
 

Partneri

logo_rra_kysuce.png