Majstrovstvá Slovenska Pretekov turistickej zdatnosti v Nesluši

ms_turistickej_zdatnosti_neslusa_m.jpgV septembri sa v obci Nesluša konalo významné vrcholové športové podujatie. Za účasti 131 pretekárov zo všetkých kútov Slovenska sa tu konali Majstrovstvá Slovenska Pretekov turistickej zdatnosti. Hlavnými organizátormi podujatia boli sekcia mládeže Klubu slovenských turistov a RR KST Čadca. O technické zabezpečenie a zázemie sa postarali členovia OZ Priatelia Kysúc, TOM Priatelia ŠKT KNM, obec Nesluša a ZŠ Nesluša. Náročnosť tohto športového podujatia svojím názvom možno trošku klame nezainteresovaného čitateľa. Tí, ktorí si myslia, že si tu dali zraz nejakí rekreační turisti a šli sa s batohmi poprechádzať malebnou kysuckou prírodou, sú na veľkom omyle. Tieto všestranné a fyzicky náročné preteky, okrem klasického horského behu, prevažne v lesnom teréne, obsahuje celkom deväť športových a vedomostných disciplín, ktoré musia pretekári splniť, aby mohli byť v cieli kvalifikovaní.

Aj tu však hrá čas svoju hlavnú rolu, avšak po odrátaní trestných bodov za nesplnenie niektorých častí súťažných disciplín, môžu mať navrch aj tí pomalší pretekári. Keďže sú to hlavne orientačné preteky, bez buzoly okrem najmenších, sa pretekári pri hľadaní azimutov nezaobídu. Nájsť všetky azimuty v členitom a husto zalesnenom teréne dá riadne zabrať aj takým vrcholovým a ostrieľaným pretekárom, akí sa tento rok v Nesluši zišli. Nezaznačenie všetkých azimutov do preukazu pretekára je dôvodom na diskvalifikáciu a preto sa ich každý snaží nájsť. Ďalšími nosnými disciplínami v týchto pretekoch je presné poznávanie živých rastlín a drevín, ovládanie všetkých turistických a topografických značiek, mať prehľad v poznávaní slovenských vrchov, pohorí, hradov a veľkomiest Európy,  znalosť v odhade vzdialenosti, orientácii mapy, šikovnosť pri zdolávaní lanovej lavičky, plazení a rýchlosti vo viazaní uzlov. Toto všetko musia pretekári zvládnuť, aby mohli raz získať vytúžené méty.

Povzbudivé výsledky oddielových kolegov dokážu mnohých súťažiacich vhodne motivovať. Aby však všetky tieto disciplíny súťažiaci zvládli, stojí to mnoho hodín odriekania a driny nielen súťažiacich, ale aj vedúcich oddielov a turistických krúžkov, ktorí im idú mnohokrát príkladom osobnou účasťou na pretekoch. Je príjemné pozorovať že tieto fyzicky náročné preteky majú každý rok stúpajúci trend v počte štartujúcich, čo je v dnešnej modernej technickej dobe, pomerne veľký úspech. Najmä na Kysuciach má tento šport hojné zastúpenie v počte oddielov, aj pretekárov a dá sa povedať, že na Slovensku hrajú vo väčšine vekových kategórií prvé husle. Staviteľom tejto náročnej trate v katastri obce Nesluša bola hlavný staviteľ Augustín Chovaňák, ktorý všetky úseky vhodne a s citom zakomponoval do lesného terénu, kde sa striedali strmé úseky s menej náročnými, čím vytvoril dostatočne rýchlu a kvalitnú trať pre tieto vrcholové preteky. Štartovalo sa v blízkosti základnej školy v Nesluši, kde našli pretekári svoje hlavné útočisko aj nocľah, za čo patrí veľké poďakovanie riaditeľke školy pani Ing. Andrei Špiriakovej. Po zdolaní všetkých disciplín a dobehnutí do cieľa bolo o pretekárov dobre postarané a chutné jedlo si všetci pochvaľovali. Tento rok sa počasie organizátorom podujatia odmenilo za ich poctivú prácu a do cieľa nikto neprišiel mokrý a hlavne bez väčších úrazov. Za to že sa preteky po všetkých stránkach vydarili patrí všetkým veľké ďakujeme, či už staviteľom trate, rozhodcom, počtárskej komisii, organizátorom podujatia, sponzorom, darcom, množstvu dobrovoľníkov z radov rodičov, zdravotníkom, kuchárom, vedúcim turistických oddielov, starostke obce Nesluša Ing. Zuzane Jancovej a všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili, aby sa všetci pretekári cítili v Nesluši príjemne a preteky prebehli regulárne.

Výsledky pretekov potešili hlavne kysuckých pretekárov, ktorí si z celkového počtu 42 medailí odniesli až 29, čím potvrdili svoju dominanciu v tomto športe.

Zlaté medaile získali títo kysuckí pretekári: Samuel Strišovský z TOM Tulák Čadca, Nelka Chovaňáková z TOM Priatelia Kysúc, Tobiáš Košťal z TOM Draci Zborov nad Bystricou, Sára Šimeková z TOM Priatelia Kysúc, Katarína Škvrndová z TOM Priatelia Kysúc, Tomáš Behúň z TOM Tulák Čadca, Sabína Bergerová z TOM Tulák Čadca, Milan Mozol z TOM Priatelia Kysúc, Filip Maxian z TOM Priatelia Kysúc, Diana Maxianová z TOM Priatelia Kysúc, Pavol Ďuriš z TOM Priatelia Kysúc a Mária Maxianová z TOM Priatelia Kysúc.

Strieborné medaile získali títo kysuckí pretekári: Matúš Zagrapán z TOM Tulák Čadca, Veronika Vlčková z TOM Priatelia Kysúc, Matej Kubala z TOM Priatelia Kysúc, Rebeka Špiriaková z TOM Priatelia Kysúc, Filip Ďuriš z TOM Priatelia Kysúc, Magdaléna Drábová z TOM Draci Zborov nad Bystricou, Zuzana Maxianová z TOM Priatelia Kysúc, Peter Kultán st. zo ZŠ M. Mravca Raková a Katarína Ďurišová z TOM Priatelia Kysúc.

Bronzové medaile získali títo kysuckí pretekári: Filip Čenták z TOM Tulák Čadca, Laura Kubalová z TOM Priatelia Kysúc, Branko Čečotka z TOM Tulák Čadca, Monika Kucharčíková z TOM Draci Zborov nad Bystricou, Martin Halúska z TOM Priatelia Kysúc, Zuzka Ďurišová z TOM Priatelia Kysúc, Radoslav Čečotka z TOM Tulák Čadca a Zuzana Ondrušková z TOM Priatelia Kysúc.
Všetkým úspešným pretekárom srdečne blahoželáme a tí, ktorí tentoraz na medaile nedočiahli želáme veľa úspechov a športové šťastie v ďalších pretekoch.

Mgr. Ján Chromík RR KST Čadca

 

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!